BACK TO TOP
Hotline:
(028) 3 815 0306 hoặc (028) 3 815 0307 - (028) 3 815 0306 hoặc (028) 3 815 0307
Chi tiết bài viết

Đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên ngành thẩm định giá

Đội ngũ nhân sự của SEAAC được đào tạo đúng chuyên ngành thẩm định giá. Đội ngũ lãnh đạo đã nhiều năm công tác trong ngành giá.

  1. 1.      Giới thiệu lãnh đạo Công ty:

2.1.     Ông HỒ TẤN MẠNH – CHỦ TỊCH HĐQT – THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế Phát triển

Cử nhân Tài chính - ngân hàng

 

Tốt nghiệp

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Thẻ thẩm định viên về giá

Số V09.260 cấp ngày 01/07/2010

Thâm niên trong ngành Thẩm định giá

Tháng 12/2011 đến nay

Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á

Tháng 03/2008 đến tháng 12/2011

Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

Tháng 08/2007 đến tháng 03/2008

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á

Trưởng phòng Thẩm định giá kiêm Kế toán trưởng

Năm 2004 đến tháng 08/2007

Phó Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu – Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam – Bộ Tài chính.

Chứng chỉ chuyên ngành

     

Thẻ thẩm định viên về giá số V09.260 cấp ngày 01/07/2010

Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản số 0024-Long An do Sở Xây dựng tỉnh Long An cấp ngày 19/06/2009

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản số 0039-Long An do Sở Xây dựng tỉnh Long An cấp ngày 19/06/2009

Những thành tích đã đạt được

     

Chiến sĩ thi đua ngành tài chính năm 2006 do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký.

Bằng khen “Tích cực góp phần xây dựng Hội Thẩm định giá Việt Nam”của Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam

Giấy Chứng nhận Tham dự Hội nghị lần thứ XVI của Hiệp Hội Thẩm định giá Đông Nam Á đã diễn ra tại Thái Lan.

         

2.2.              Ông NGUYỄN MINH TÂM – TỔNG GIÁM ĐỐC – THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư Điện – Điện tử

 

Tốt nghiệp

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Thẻ thẩm định viên về giá

Số IV06.207 cấp ngày 13/01/2009

Thâm niên trong ngành Thẩm định giá

Tháng 12/2011 đến nay

Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á

Tháng 04/2011 đến tháng 12/2011

Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

Năm 2006 đến tháng 04/2011

Trưởng BP TĐG Động sản – Phòng Thẩm định tài sản – Ngân hàng Á Châu (Hội sở)

Giảng viên nội bộ - Ngân hàng Á Châu

Trưởng phòng Thẩm định giá - Công ty TNHH MTV Thẩm định giá Địa Ốc Á Châu

Phó Giám đốc Chi nhánh Cao Thắng - Công ty TNHH MTV Thẩm định giá Địa Ốc Á Châu

Năm 2002 đến năm 2006

Phó phòng TĐG Động sản – Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam – Bộ Tài chính.

Phó Giám đốc Chi nhánh Bình Phước – Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam – Bộ Tài chính.

Chứng chỉ chuyên ngành

     

Thẻ thẩm định viên về giá số IV06.207 do Bộ Tài chính cấp ngày 13/01/2009

Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản số 1133-TPHCM do Sở Xây dựng TPHCM cấp ngày 01/06/2009

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản số 3020-TPHCM do Sở Xây dựng TPHCM cấp ngày 18/05/2009

Những thành tích đã đạt được

 

     

Chiến sĩ thi đua ngành tài chính năm 2005 do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký.

Chiến sĩ thi đua ngành tài chính năm 2006 do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký.

Chứng chỉ Quản lý sàn Giao dịch Bất động sản

         

2.3.     ÔNG ĐỖ XUÂN HẢI – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư Tin học

 

Tốt nghiệp

Đại học Cần Thơ

Thâm niên trong ngành Thẩm định giá

Tháng 12/2011 đến nay

Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á

Tháng 05/2007 đến tháng 04/2010

Phó Phòng Động sản - Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

Năm 2004 đến tháng 05/2007

Phó Phòng Động sản Chi nhánh An Giang – Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam – Bộ Tài chính

Chứng chỉ chuyên ngành

Những thành tích đạt được

   

Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản số 0008-AG do Sở Xây dựng tỉnh An Giang cấp ngày 04/06/2009

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012

       

2.4.     Ông Vũ Lâm Công – Trưởng phòng Thẩm định giá Bất động sản

Trình độ chuyên môn

Cử Nhân Kinh tế chuyên ngành thẩm định giá

 

Tốt nghiệp

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Thâm niên trong ngành Thẩm định giá

Tháng 12/2011 đến nay

Trưởng phòng Thẩm định giá Bất động sản - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á

Tháng 07/2009 đến tháng 12/2011

Phó phòng Thẩm định giá BĐS – Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

Phó Giám đốc Chi nhánh Phú Yên – Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ.

Chứng chỉ chuyên ngành

     

Chứng chỉ định giá Bất động sản

Chứng chỉ môi giới bất động sản

Giấy Chứng nhận Tham dự Hội nghị lần thứ V của Hiệp Hội Thẩm định giá Thế Giới (WAVO) đã diễn ra tại Singapore

Những thành tích đã đạt được

 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012

         

2.5.     Bà Vũ Ánh Tuyết - Trưởng phòng Thẩm định giá Động sản

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Thẩm định giá

 

Tốt nghiệp

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Thâm niên trong ngành Thẩm định giá

Tháng 12/2011 đến nay

Trưởng phòng Thẩm định giá Động sản - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á

Tháng 10/2008 đến tháng 12/2011

Phó phòng Thẩm định giá Động Sản - Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

Chứng chỉ chuyên ngành

Những thành tích đã đạt được

     

Chứng chỉ định giá Bất động sản

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012

         

2.6.     Ông Huỳnh Xuân Quyền – Phó Trưởng phòng Thẩm định giá Động sản

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Thẩm định giá

 

Tốt nghiệp

Đại học Marketing Thành phố Hồ Chí Minh

Thâm niên trong ngành Thẩm định giá

Tháng 12/2011 đến nay

Phó Trưởng phòng Thẩm định giá Động sản - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á

Tháng 09/2009 đến tháng 12/2011

Nhân viên thẩm định - Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

Chứng chỉ chuyên ngành

Những thành tích đã đạt được

     

Chứng chỉ định giá Bất động sản

Chứng chỉ môi giới bất động sản

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012

         


2.7.     Bà Cao Nguyễn Ngọc Thủy – Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Thẩm định giá

 

Tốt nghiệp

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Thâm niên trong ngành Thẩm định giá

Tháng 12/2011 đến nay

Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á

Tháng 04/2011 đến tháng 12/2011

Chuyên viên Kiểm soát chất lượng - Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

Tháng 09/2008 đến tháng 04/2011

Chuyên viên Kiểm soát chất lượng, Chuyên viên Marketing, Thu ký Ban Giám Đốc - Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam

Những thành tích đã đạt được

 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012

2.8.     Bà Nguyễn Thị Xuân Trang – Trưởng Văn phòng đại diện tại Long An

Trình độ chuyên môn

Quản trị kinh doanh

 

Tốt nghiệp

Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại thành phố Hồ Chí Minh

Thâm niên trong ngành Thẩm định giá

Tháng 12/2011 đến nay

Trưởng văn phòng đại diện tại Long An - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á

Tháng 09/2009 đến tháng 12/2011

Nhân viên Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

Những thành tích đã đạt được

 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012

2.9.     Bà Lương Thị Hoàng Linh – Trưởng văn phòng đại diện tại Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tài chính

 

Tốt nghiệp

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Thâm niên trong ngành Thẩm định giá

Tháng 10/2012 đến nay

Trưởng văn phòng đại diện tại Lâm Đồng - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á

Tháng 08/2008 đến tháng 10/2012

Phó phòng kiểm soát chất lượng - Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

Trưởng văn phòng đại diện tại Lâm Đồng Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

Chứng chỉ chuyên ngành

Thành tích đã đạt được

     

Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá

Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản số 0009 – Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 13/05/2009

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012

Hệ thống chi nhánh & VPĐD

  • VPĐD KON TUM
  • VPĐD Huế
  • VPĐD Gia Lai
  • CN Phú Yên
  • VPĐD Lâm Đồng
  • VPĐD Bình Định
  • VPĐD Đắk Lắk
  • VPĐD Long An
  • VPĐD Đồng Tháp
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3815 0306; 3815 0307